Båten i visningsträdgården
Trädgården

Visningsträdgården är i zon5 på ca.4000 kvadratmeter och innehåller olika arter och sorter av perenner, buskar och träd. Den är uppdelad i olika avdelninger såsom asiatisk, frukt å bär samt ört och medicinalväxter. I de olika avdelningarna finns inslag av trädgårdskonst och mycket sten från naturen. Under tiden vi byggt upp vår trädgård har vi provat oss fram till vilka olika växter som klarar att växa i vår zon5.


Hela tomten är i etage ned mot sjöstranden. Alla byggnader är i svartmålat timmer.

Sidfot add:kolon